รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ (3072/0)

สไลด์ประกอบการบรรยายในงานประชุมวิชาการ
"งานวิจัยจากงานประจำ" Routine to Research
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ (1102/0)

สไลด์ประกอบการบรรยายในงานประชุมวิชาการ
"งานวิจัยจากงานประจำ" Routine to Research
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)“ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณของสมัชชาสุขภาพ” (5775/0)

สำนัก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ จัดประชุมวิชชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว (2413/0)โครงการจัดงาน
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330ประกาศผลการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน (11336/2)

 ประกาศผลการประกวด

ประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น 

"สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" (3836/0)

เทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)เปิดตัว หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ใหม่ (6451/2)

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำมาสู่การปรับปรุงแบบยกเครื่องใหม่ทั้งเล่ม

พร้อมคำอธิบายใหม่ที่คม ชัด ลึก ขั้นตอนการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างใหม่ของการนำไปใช้ประโยชน์ และรูปเล่มใหม่ที่สวยงาม ภาพประกอบจากศิลปินระดับโลก
และช่างภาพมืออาชีพมากกว่า 200 ภาพ
 โครงการประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After" (5505/0)

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ
"รพ.สต. Before & After"


* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศนิตยสาร "สุขศาลา" กับการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 (3199/0)

พบกับคอลัมน์ใหม่และเนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

ติดตามกรณีศึกษาการทำงานเป็นเครือข่ายที่สะท้อนการประสานและการจัดการที่ เชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกันของระบบบริการจัดการระดับอำเภอซึ่งทำให้ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากมายในเล่ม
หาอ่านได้ใน "สุขศาลา ฉบับที่ 12"
SHA Conference & Contest 2010 (2146/0)

"SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย... นิยามใหม่ของงานคุณภาพ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม 
SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย...นิยามใหม่ของงานคุณภาพ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  
 


สุขศาลา ฉบับ 11... นโยบาย รพ.สต. (3483/0)

จากนโยบาย "รพ.สต." สู่การสร้างระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 

จาก “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สู่ “ดงแคนใหญ่โมเดล”
"ยึดชุมชนเป็นใหญ่ ไม่ได้ยึดติดกับตัวชี้วัด" ปณิธานการทำงาน ของ รพ.สต.เมืองพาน

"สุขศาลา ฉบับที่ 11"
 


ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร สุขศาลา (2589/0)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ ประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพ
จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร สุขศาลา ต่อไป
 


สุขศาลา ฉบับ 10 "ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)" (3478/0)

"ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องรื้อ และต้องปฏิรูป...


 การจัดการความรู้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (1737/0)

แต่เดิมมา องค์ความรู้ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยในทุกประเทศทั่วโลก ต่างก็เป็นความรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

 


คณะสังคมศาสตร์ มช. รับสมัคร ป.โท สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (3033/0)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ภาคปกติ“สุขศาลา” ฉบับ 9 : ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน... (2576/0)

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 นิตยสาร “สุขศาลา” ฉบับ 9 ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน...
ปัญหาที่บั่นทอนชีวิตและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สุดปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่ต้องช่วยกันแก้ไข...

พบกับเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน
ที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระ ที่คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิโดยเฉพาะอีกมายมายในเล่มประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2698/0)

คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่ว่า ...............
การขายยาที่ขาดจริยธรรม ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย”
ร่วมติดตาม 11 ประเด็นใหญ่ใกล้ตัว ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่16-18 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯเอกสารและสื่อ งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 (4850/1)จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ที่ผ่านมา
ทำให้ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) เห็นว่า
เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราว ความรู้จากผลงานการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด CD/DVD

 สุขศาลาฉบับ 8 "Home Ward-Home Care" (5216/0)

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เต็มเปี่ยมด้วยสาระ  คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิที่คุณไม่ควรพลาด...
เสนอเรื่องราว การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน "Home Ward-Home Care"
เคล็ดลับ 14 ประการ เพื่อระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน“ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” (2167/0)

ร่วมนำเอกสาร ภาพเหตุการณ์-บุคคล วัตถุทางประวัติศาสตร์
และความทรงจำที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับระบบสุขภาพไทย

เพื่อเก็บรักษาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป
ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย
 หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน