รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
“ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” (3050/1)

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เชิญชวนเพื่อร่วมกันค้นหา บันทึก รวบรวม
และเรียงร้อยเรื่องราวจากความทรงจำและเรื่องเล่า 
ส่วนหนึ่งจะนำมาจัดทำเป็นนิทรรศการเรื่องแรกในประวัติศาสตร์สุขภาพไทยสัญจรวัฒนธรรมสุขภาพ จ.อุบลฯ (2455/1)

อีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพร่วมกับทีมเครือข่ายสุขภาพ จ.อุบลราชธานี ได้จัดขึ้น...โรคระบาดใหม่ 2009… อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ ? (3044/0)

พบคำตอบและรู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันได้ใน สุขศาลา ฉบับ 7

สัมภาษณ์เรื่องโรคระบาดในมุมมองของ 2 ขุนพลแห่งวงการระบาดวิทยาและการควบคุมโรค.. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ และ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (คอลัมน์ สัมภาษณ์ หน้า 38)R2R : จากงานประจำสู่ผลงานการวิจัย (9143/0)

การประชุมวิจัยจากงานประจำ หรือ Routine to Research (R2R)
ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2552
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
จากกการสมัครเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,500 คน จนต้องปิดรับก่อนกำหนด

 "รากฐานปรัชญาวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research)" (8422/0)

ปัจจุบันแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) หรือ R2R กำลังขยายวงกว้างออกไปสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการสาธารณสุข"การวิจัยเชิงคุณภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ" (1878/0)

วิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยเชิงคุณภาพต่างกันอย่างไร ?
คำถามวิจัยที่ดีเป็นอย่างไร โครงร่างวิจัยที่ดีเป็นอย่างไร ?
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทำอย่างไรบ้าง ?
เก็บข้อมูลมาแล้วจะเขียนวิเคราะห์ออกมาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพต้องทำอย่างไร ?
 
พบคำตอบเหล่านี้ได้ในบทความที่เรียบเรียงจากการบรรยาย โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
 
 


ศุกร์เสวนา วันที่ 10 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1668/0)

เรื่อง "สถาปัตยกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อทศวรรษหน้า" 
นำเสนอโดย
นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ (สถาปนิกอิสระ)  และ 
นายวัฒนา สุถิรนาถ (สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข)

 ศุกร์เสวนา วันที่ 3 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1534/0)

เรื่อง "บันทึกสุขภาพในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 ศุกร์เสวนา วันที่ 19 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1605/0)

เรื่อง "การสาธารณสุขและการแพทย์ในสมัยอยุธยา"
นำเสนอโดย นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ นักวิจัยอิสระ 

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


ศุกร์เสวนา วันที่ 12 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1652/0)

เรื่อง "ประวัติศาสตร์รับใช้ใคร"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพศุกร์เสวนา วันที่ 5 มิ.ย. 52 เวลา 09.30 - 16.30 น. (1679/0)

ศุกร์เสวนาสัปดาห์พิเศษ...
จัดเสวนา หัวข้อ "เทคนิคและวิธีวิทยาการในการวิจัยเชิงคุณภาพ"

ในการเสวนาครั้งนี้ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ วิทยากรได้ให้คำแนะนำและเทคนิควิธี
ในการเขียนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากร นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท วิทยากรร่วม และนักวิจัยจำนวน 4 คน 
 'สังคมปรนัย' เปิดตัวหนังสือใหม่ที่ท้าทายความคิดสำเร็จรูป (3516/0)

"สำหรับคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่เราต้องหาทางจัดการกับเวลาว่างที่ไม่มีภารกิจชัดเจนของเรา
คำถามที่มักได้ยินกันเสมอก็คือการที่จะต้องเลือกว่าวันหยุดนี้จะนอนดูทีวีอยู่บ้าน หรือจะไปเดินห้าง
ถ้าเลือกที่จะไปเดินห้างก็ต้องถามต่อไปว่า จะเลือกไปเดินห้างไหน
ผมอยากจะเรียกสังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่านี้ว่า สังคมปรนัย"สวสส. รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมอุดมการณ์ คนทำงานสุขภาพ (2151/0)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ ในตำแหน่ง

 1. โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา)  1  คน

 2. นักประวัติศาสตร์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย  1  คนรับสมัครบุคคลากรร่วมอุดมการณ์ ของคนทำงานสุขภาพ (1675/0)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ 
โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 

 20 ละครวิทยุจากเรื่องเล่าฯ (3369/0)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภูมิใจเสนอ...


ละครวิทยุ 20 เรื่อง จากเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์หนังสือใหม่...สวสส. (1999/0)

รวม 30 สุดยอดบทความของหมอโกมาตร "สังคมปรนัย"
ชีวิตที่ผูกติดกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่า

เรื่องราวภารกิจสืบทอดจิตวิญญาณหมอชุมชชน "หมอตระเวนชายแดน" 

สร้างสรรค์ผผลงานคุณภาพ โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 1352 โทรสาร 0 2590 1498 หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน