รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขศาลา ฉบับ 10 "ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 05 กรกฎาคม 2553 @ 03:52


"ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องรื้อ และต้องปฏิรูป...


 

นิตยสาร "สุขศาลา" 
สีสันและสาระ ที่สร้างสรรค์เพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิอย่างแท้จริง

"ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

เป็นระบบที่ผู้ป่วยได้รับการติดตามรักษาและฟื้นฟูสภาพจากทีมสหวิชาชีพ เลื่อนไหลไปอย่างราบรื่น ไม่มีรอยต่อให้สะดุดหรือติดขัด 
จากบ้านถึงโรงพยาบาลใหญ่และจากโรงพยาบาลใหญ่กลับมาถึงบ้านอย่างไม่ขาดช่วง...

ทำให้เป็นระบบที่ผู้ป่วยได้รับบริการสะดวกดี 
โดยไม่ต้องมีเส้นสาย

...เราจะทำได้ไหม ??

พบกับเรื่องราว ความรู้ ที่เข้มข้น และอัดแน่นด้วยสาระอีกมายมาย อาทิ

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องรื้อ และต้องปฏิรูป... 
เป็นระบบที่ผู้ป่วยได้รับการติดตามรักษาและฟื้นฟูสภาพจากทีมสหวิชาชีพ เลื่อนไหลไปอย่างราบรื่น ไม่มีรอยต่อให้สะดุดหรือติดขัด 
จากบ้านถึงโรงพยาบาลใหญ่และจากโรงพยาบาลใหญ่กลับมาถึงบ้านอย่างไม่ขาดช่วง...
ทำให้เป็นระบบที่ผู้ป่วยได้รับบริการสะดวกดี โดยไม่ต้องมีเส้นสาย
...เราจะทำได้ไหม ??
 
ท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้...
อะไรคือสิ่งที่ นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการนอกกรอบแห่งโรงพยาบาลรามัน 
ทำให้คนในพื้นที่เกิดพลังศรัทธา 'คนพันธุ์รามัน' จนกลายเป็นศูนย์ส่งต่อเบอร์หนึ่งแห่งยะลา ?
พบคำตอบเหล่านี้ได้ใน คอลัมน์สัมภาษณ์ หน้า 37

* นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการนอกกรอบ  รพ.รามัน
* ศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า ปฐมภูมิไร้รอยต่อ
* คนผิดระเบียบ
* ช่องว่าง ความต่อเนื่อง และการสร้างระบบการดูแลสุขภาพไร้รอยต่อ
* การทำให้งานผลิดอกออกผล...ได้ดังใจ
* ลงสู่สนามงานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 
สอบถามและสมัครสมาชิก ได้ที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ)
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรสาร : 0 2590 1498
E-mail : suksala@gmail.com
 
ดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน