รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขศาลา ฉบับ 11... นโยบาย รพ.สต.

เขียนโดย joojoop
พุธ 10 พฤศจิกายน 2553 @ 09:03


จากนโยบาย "รพ.สต." สู่การสร้างระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 

จาก “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สู่ “ดงแคนใหญ่โมเดล”
"ยึดชุมชนเป็นใหญ่ ไม่ได้ยึดติดกับตัวชี้วัด" ปณิธานการทำงาน ของ รพ.สต.เมืองพาน

"สุขศาลา ฉบับที่ 11"
 

* ผลงาน “ดงแคนใหญ่โมเดล” 
จาก “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สู่ความคิดนอกกรอบและกล้าตัดสินใจทำของ
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร "วิทยา เพชรรัตน์"
ที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนฐานของการเรียนรู้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
จนกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน รพ.สต. ระดับประเทศ (สัมภาษณ์)

 
* ภายใต้ปณิธาน "ยึดชุมชนเป็นใหญ่ ไม่ได้ยึดติดกับตัวชี้วัด"
  ของ รพ.สต.เมืองพาน ก่อให้เกิดการทำงานแบบ "ใจต่อใจ" 
  ที่มีให้ต่อกันไปอย่างไม่สิ้นสุด ส่งผลให้คนในชุมชน มีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่น (เปิดบ้าน PCU) 
 
 
พบกับสาระ ความรู้ และเรื่องราว ที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระอีกมายมายในเล่ม อาทิ
 
* เรื่องสำคัญ 10 ข้อ ที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับนโยบาย รพ.สต. (How to@PCU)
* ประเมินผลนโยบายการพัฒนา รพ.สต. ระยะนำร่อง
* บริหารคุณภาพชีวิต ที่ รพ.สต.
* วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิค “วิ่งสามขา”
 
 
สมัครสมาชิกนิตยสาร ได้ที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรสาร : 0 2590 1498
E-mail : suksala@gmail.com
 
ดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน