รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นิตยสาร "สุขศาลา" กับการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2554 @ 08:16


พบกับคอลัมน์ใหม่และเนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

ติดตามกรณีศึกษาการทำงานเป็นเครือข่ายที่สะท้อนการประสานและการจัดการที่ เชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกันของระบบบริการจัดการระดับอำเภอซึ่งทำให้ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากมายในเล่ม
หาอ่านได้ใน "สุขศาลา ฉบับที่ 12"


"ระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ"หรือ CUP Management

การทำงานที่เน้นการเชื่อมต่อและหนุนช่วยซึ่งกันและกันของระบบบริการทั้งเครือข่าย

* "เรื่องเล่าจากคุณหมอคนหนึ่ง" เรื่องราวประสบการณ์ในการทำงานที่ยากลำบาก ท่ามกลางการรบพุ่งในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้
(คอลัมน์ สารคดีชีวิต)

* ด้วยบริการเชิงรุกด้านสุขภาพ ภายใต้ชื่อว่า PCU@Home ทำให้ รพ.ปางมะผ้า เปรียบเสมือน "ที่พักพิงของคนไข้ผู้ยากไร้"
(คอลัมน์ สัมภาษณ์)

* ปัญหายาและเวชภัณฑ์ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียจะหมดไป ด้วยระบบ VMI ของ รพร.ธาตุพนม ที่ช่วยดูแลบริหารเวชภัณฑ์คงคลังและให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ สอ.
(คอลัมน์ เปิดบ้าน@PCU)พบกับสาระ ความรู้ และเรื่องราว ที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระอีกมายมายในเล่ม อาทิ 

* 8 ข้อคิดในการเขียนและเรียนรู้จากกรณีศึกษา

* ตรวจโรคเก่ง ต้องช่างซักช่างสังเกต และช่างสงสัย (สังหรณ์ใจ)

* สุนทรียศาสตร์การจัดการ

* แนวทางสร้างทีมงานระหว่างหน่วยงาน

* เขียนอย่างไรเมื่อห่างไกลทฤษฎี : นำเสนออย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง (1)

* กาลครั้ง 1 กับ 1 ความทรงจำดีดี... ตามวิถีชุมชน


สมัครสมาชิกนิตยสาร ได้ที่

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

โทรสาร : 0 2590 1498

E-mail : suksala@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่


ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร "สุขศาลา"

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน