รถเข็น (0 ชิ้น)
 
"สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า"

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 13 มิถุนายน 2554 @ 11:03


เทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)

ด้วยเจตนารมณ์ของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การผลิตสื่ออีกรูปแบบหนึ่งเพื่องานสุขภาพชุมชน นั่นคือ สื่อภาพยนตร์สั้นหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หนังสั้น” ที่สามารถนำเสนอเรื่องราว แรงบันดาลใจสู่สธาารณชนได้ดี และในปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นทำได้ง่าย

โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้สุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ๒๕๕๔ “พัฒนาเครื่องมือสุขภาพชุมชน : สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ
บ.โอสถสภา จำกัด มี สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และ บ.ไบโอสโคป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ อบรมภาคทฤษฎี ๒ วัน ในวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง The Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และอบรมภาคปฏิบัติ ๓ วัน ในวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ให้กับบุคลากรจากโครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า บ.โอสถสภา จำกัด” จำนวน ๑๒ แห่ง และเครือข่ายสุขภาพชุมชน จำนวน ๑๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๔ ทีม โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทีมละ ๒ คนต่อแห่ง ให้เรียนรู้การทำงานและสามารถผลิตภาพยนตร์สั้นได้อย่างน้อยทีมละ ๒ เรื่อง ในหัวข้อ “เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” และ “งานเด่นขององค์กร”

จากนั้นแต่ละทีมกลับไปทำแผนการผลิตภาพยนต์สั้นแห่งละ ๑-๒ เรื่องและทำการผลิตเพื่อให้ได้ผลงานมานำเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น“เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในราวเดือนสิงหาคม และงาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ ๒” (Community Health and Primary Care Expo) ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

แม้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะไม่เคยสัมผัสการทำงานด้านนี้มาก่อนก็ตาม แต่ด้วยความความตั้งใจทั้งของผู้จัดและผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้บรรยากาศในการอบรมผสมผสานระหว่างความความจริงจัง เคร่งเครียด และความสนุกสาน เป็นกันเอง ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี เพื่อมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน คือสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นที่ดีมีคุณภาพ

นับเป็นก้าวสำคัญในการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอเรื่องราวการทำงานของเครือข่ายสุขภาพที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนทุกข์ยากให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตให้กับเครือข่ายคนทำงานสุขภาพชุมชนรวม ๒๔ แห่ง ให้สามารถนำเสนองานที่ดีออกสู่สาธารณชนผ่านเวที
ต่าง ๆ ได้

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกโรงพยาบาลและหน่วยงาน วิทยากร พี่เลี้ยง ตลอดจนทีมงานในการจัดอบรมที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ เพื่อการสร้างสรรค์งานสู่สาธารณชนต่อไป...
ด้วยความปรารถนาดี
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

ชมภาพบรรยากาศในการอบรมได้ที่...

ShortfilmAlbum 1

ShortfilmAlbum 2

*  ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรที่สนใจส่งดีวีดี (DVD)
ผลงานภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สุขศึกษา ภาพยนตร์สารคดีสุขภาพ และวิดีโอนำเสนอผลงานหรือการทำงานด้านสุขภาพ ความยาว 5 นาที
เพื่อจัดฉายในเทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival) งาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ ๒” (Community Health and Primary Care Expo 2011) วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ อิมแพค เมืองทองธานี


โปรดส่งใบตอบรับ และ DVD ผลงาน ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ มาที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 
ชั้น ๓ อาคาร ๘๘/๓๗ (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย ๖ กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๙๘ หรือ E-mail: suksala@gmail.com

ผู้ประสานงาน : น.ส.สุภาพร พรภคกุล  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๒, ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๖๔

รายละเอียดใบตอบรับการส่งผลงาน


หนังสั้นฝีมือเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “120 โอสถสภา เพื่อชีวิตที่ดี...ยิ่งกว่า” 12 เรื่อง

1. โอกาส
2. ลุงทองดี กินขี้ควาย
3. ของขวัญฮีโร่
4.กิจกรรมพิเศษ
5. ภูมิคุ้มกัน (ไม่) บกพร่อง
6. แวนซ์อาสา
7. แกร่งคอยเธอ
8. อาหารกลางวัน
9. จุดเปลี่ยน
10. ยาใจ
11. อุ้มแสง
12. เลือดบวก

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน