รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประกาศรายชื่อ ประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After"

เขียนโดย joojoop
พุธ 27 กรกฎาคม 2554 @ 03:21


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After”   
งานมหกรรมสุขภาพชุมชน Community Health & Primary Care Expo ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554  ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี


1. นางวนิดา  ไตรรักษ์    รพ.สต.หนองคัน    ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
2. นายสัญญา ปงลังกา    รพ.สต.บ้านแม่แอบ    ม.11 ต.บ้านแซว  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
3. นางสาวธัญญา  อินต๊ะยศ    รพ.นครพิงค์    จ.เชียงใหม่
4. นายนฤพล  สุริยันต์    สอ. บางกระเจ้า    อ.เมือง  จ.มุทรสาคร
5. นายเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ์    รพ.ยางตลาด    อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
6. สุพาภรณ์  เตชะ        รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ    ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7.นายฉัตรชัย ไวยะกา    รพ.สต.บ้านห้วยส้านพลับพลา    ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
8. นายปรีชา  แย้มเย็น    รพ.สต.บางแค     อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
9. นายสินชัย  รัตนกระจ่างศรี    รพ.สต. บ้านปางถ้ำ     ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
10. นายกมล  ต๊ะฝั้น        รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย    6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
11. นาง อุทิกา วงษ์วรรณดี    รพ.สต.เนินหอม    จ.ปราจีนบุรี
12. นางโสภาพรรณ สิงห์สา    รพ.สต. บ้านสบหาร    อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
13. นายอนุจา  หะยีเลาะแม    รพ.รามัน        จ.ยะลา
14. นางสาวละมุน  ปฏิมิน    สสอ.อ่าวลึก    อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
15. นายธานี  พิมพัฒน์    รพ.หล่มสัก    อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
16. นางศศิธร ปาลวัฒน์    รพ.สต.เขาสมอคอน    อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17. นายมนัส ชูเกียรติ     รพ.สต. คลองปาง    อ.รัษฎา จ.ตรัง
18. นางสาวปทุมวรรณ กันติ๊บ    รพ.สต.น้ำตก    อ.นาน้อย จ.น่าน
19. นายเกษม เผียดสูงเนิน    รพ.สต.กุดตาเพชร    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


หมายเหตุ   ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน วันที่ 14 ตุลาคม 2554  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน