รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขศาลา ฉบับที่ 16 "ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท"

เขียนโดย joojoop
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2555 @ 04:33


แพทย์แผนไทย: จากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.
สัมภาษณ์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย
ศูนย์การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย โดยไร้ “ยา”
และคอลัมน์ประจำน่าสนใจเหมือนเดิม

 

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
  
สุขศาลาฉบับนี้ 
นำเสนอเรื่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในระบบบริการสุขภาพโดยเน้นที่ระบบบริการปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเชิญชวนให้พวกเราร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากขึ้น
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ท้องถิ่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การมีนักการแพทย์แผนไทยหรือหมอนวดแผนไทยมาให้บริการแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างสรรค์งานด้านอื่นๆ ที่อาศัยองค์ความรู้สุขภาพของท้องถิ่น...
 
พบกับเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยสาระอีกมายมายในเล่ม 
และโปรโมชั่นในอัตราการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุใหม่ สุดพิเศษ !!!
 
สนใจสมัครสมาชิกนิตยสาร และดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ นิตยสาร "สุขศาลา" 
สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน