รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 14 พฤษภาคม 2555 @ 02:55


งานครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุขซอย ๖ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดี ของ ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดการเรียนรู้ ในวาระครบรอบ ๑ ปี
ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ให้เป็นที่รู้จัก
 
กำหนดการ
๐๘.๓๐ น.  ร่วมกันถวายสังฆทานแด่วัดโพธิ์เผือก
๐๙.๐๐ น.  กล่าวเปิดงาน โดย นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                เล่าสู่กันฟัง ๑ ปี ห้องสมุด โดย นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดฯ
๐๙.๓๐ น.  กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระวิชิต เปานิล
๑๐.๐๐ น.  เสวนา เรื่อง “ดุจดังครอบครัวใหญ่ : คุณพ่อหมอเสมกับแนวทางการบริหาร”
                    ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี             กลุ่มศึกษาปัญหายา 
                    อ.เนตรนภา  ขุมทอง          มูลนิธิหมอชาวบ้าน
                    นพ.อำพล  จินดาวัฒนะ       สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
                    นพ.วิชัย โชควิวัฒน            ประธานคณะกรรมการจัดงาน ๑ คนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
                 ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ 
                    นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์   ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
๑๑.๔๕ น.  มอบรางวัลผู้ใช้บริการดีเด่น (สถิติการยืมสูงสุด)
๑๒.๐๐ น.  แนะนำ “หนึ่งร้อยรถเข็นนิทาน...”
 
กิจกรรมชมงานตามอัธยาศัย (นิทรรศการและวีดิทัศน์จัดแสดงให้เข้าชมถึง วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
-  ประมวลภาพ ๑ ปี ของห้องสมุด
-  ๒๐ อันดับ หนังสือที่มีการยืมมากที่สุด
-  นิทรรศการและสารคดี ๑ คนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
-  รถเข็นนิทาน (นิทรรศการมูลนิธิเด็ก)


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน