รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขศาลา ฉ. 17 "ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน"

เขียนโดย joojoop
อังคาร 31 กรกฎาคม 2555 @ 07:59


“ชุมชนแห่งการเยียวยา”
* พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ : โจทย์ที่ท้าทาย...
  ทำอย่างไรให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ?
* สารพัดปัญหาฐานข้อมูล (คน) ความพิการ
* ถอดรหัส ‘3 หมอ’ ‘3 ค.’ ‘3 ข.’ รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง สุโขทัย
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

สุขศาลาฉบับนี้ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ “ชุมชนแห่งการเยียวยา”
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องยาวนานที่เรียกว่า Long term care (LTC) 
และการฟื้นฟูดูแลระยะยาวนี้ไม่มีสถาบันใดๆ จะทำได้ดีเท่ากับการเยียวยาโดยครอบครัวและชุมชน 
แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ Community-based rehabilitation (CBR) จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่ทางองค์การอนามัยโลกส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกได้นำไปปฏิบัติ และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดนี้ก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมในสังคมไทย
เพราะเรามีงานสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง มีระบบบริการปฐมภูมิที่ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน...
 
พบกับเรื่องราวการเยียวยาในชุมชนที่ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปอย่างตายตัว เป็นภูมิปัญญาปฏิบัติที่เกิดจากการลงมือทำ เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน ผลิตใหม่ และผลิตซ้ำในบริบทใหม่ให้มีความหมายต่อการเยียวยาความทุกข์ของผู้ป่วยและช่วยแบ่งเบาภาระของญาติพี่น้อง 
และสาระอีกมายมายในเล่ม !!!
อาทิ
* แนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการ 
* การฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและข้อวิจารณ์ 
* ชุมชน… ขุมพลังทวีคูณขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการ 
* ศูนย์ผลิต และซ่อมบำรุง กายอุปกรณ์คนพิการ สมาคมคนพิการ จ.สุราษฎร์ธานี
* ในวันที่ชีวิตไร้ค่า : คนพิการในเยอรมันกับการุณฆาตเพื่อความรุ่งเรือง
 
สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา"  และดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 
สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน