รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เดินสายมอบภาพพร้อมกรอบ ‘ขอบคุณ’

เขียนโดย joojoop
พุธ 07 พฤศจิกายน 2555 @ 15:40


นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
ได้จัดทำภาพพร้อมกรอบ เพื่อเป็นการขอบคุณ 4 หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุน

 

ในการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชีวิตและงานสุขภาพ หัวข้อ “วิกฤตน้ำท่วมประเทศไทย ๒๕๕๔” ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

กำหนดการเดินสาย
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2555
มอบ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 
โดยได้รับเกียติจากนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในครั้งนี้ด้วย
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
มอบ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2555
มอบ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
และประธานคณะกรรมการอำนวยการงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ) 
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2555
มอบ นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ) 
 
นอกจากนี้หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้นำภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ชะตากรรม การต่อสู้ และศักยภาพของผู้คน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่เราไม่อาจพบเห็นในสถานการณ์ปกติ ในมหาอุทกภัย 2554 
จัดแสดงในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
 
1. ประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2
    ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
2. ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
    ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
3. จัดแสดงในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13
     ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2555 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Public Health Impact of Heavy Rain”
    เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย
 
วิกฤตน้ำท่วมของประเทศไทย 2554 นับว่าเป็นอุบัติภัยที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย
 

 

 


ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน