รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ"

เขียนโดย joojoop
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2556 @ 07:47


แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทย

จากที่ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดตั้ง 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๕ ปี แล้วนั้น 
ได้มีการจัดตั้ง "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" ขึ้น
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
 
เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย และได้มีพิธีเปิดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีแนวคิดเริ่มต้นในการสร้าง คือ  “๑๐๐ บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” 
(100 Things past: People, Ideas, Inventions & Stories) 
กล่าวคือ เป็นการคัดเลือกเรื่องสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์สุขภาพของไทยมาร้อยเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นร้อยบุคคล 
หรือร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ หรือร้อยเรื่องราว มาประมวลไว้ในหอประวัติศาสตร์แห่งนี้
 
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ หสพท. กล่าวว่า 
"หอประวัติศาสตร์สุขภาพ มีพื้นที่เกือบ ๔๐๐ ตารางเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุข
หรือสุขภาพของสังคมไทยในเชิงประสบการณ์ ซึ่งภายในหอประวัติศาสตร์ได้มีการจัดแสดงวัตถุจดหมายเหตุ 
ภาพ เอกสาร และข้าวของ ที่มีความเป็นมาหลากหลาย พร้อมแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนเชื่อถือได้
โดยนิทรรศการทั้งหมดได้แบ่งพื้นที่เป็น ๙ โซนหลักๆ ภายใต้บรรยากาศของการเดินชมตามอัธยาศัย อาทิ 
โซนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ, โซนการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤต, โซนความตายและวาระสุดท้ายของชีวิต, 
โซนจักรวาลวิทยา, โซนภูมิปัญญาไทย, โซนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ, โซนความตายและวาระสุดท้ายของชีวิต 
ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านหอประวัติศาสตร์สุขภาพ จะช่วยให้เห็นความผิดพลาดในอดีต และเป็นการแสวงหาแรงบันดาลใจ
จากประวัติศาสตร์ เพราะมีบุคคลมากมายที่เข้ามาสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาสุขภาพในประเทศไทย"
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเรียนรู้
ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
โดยไม่เสียค่าบริการ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ คาดว่าจะจัดกิจกรรมเชิงรุกกับสถาบันการศึกษาทุกๆ ๒-๓ เดือน
หากมาเป็นหมู่คณะ และต้องการมัคคุเทศก์ สามารถติดต่อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๙๘, ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๒
หรือ E-mail : suksala@gmail.com
 


ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน