รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 7 มิถุนายน 2556 (13.30-16.30 น.)

เขียนโดย มธุรส
จันทร์ 03 มิถุนายน 2556 @ 08:52


หัวข้อ: การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้่านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน 

นำเสนอโดย  ผศ. ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 
ร่วมด้วย        อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 

 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) สาธารณสุึขซอย 3 กระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 02-590-1352, 02-590-1498 (มธุรส) การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน