รถเข็น (0 ชิ้น)
 
พบกับ สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย

เขียนโดย joojoop
อังคาร 30 กรกฎาคม 2556 @ 05:13


เปิดตัวครั้งแรกใน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6
“ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
 
พบกับเรื่องราวเนื้อหาที่เข้มข้น และสาระมายมายในเล่ม....
อาทิ
3 หัวเรือใหญ่ ร่วมผนึกกำลัง ผลักดันและพัฒนา R2R ระดับประเทศ
ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
“คุณแม่วัยใส” ปัญหาครอบครัวยุคใหม่ในชุมชน
วิจัยเชิงคุณภาพ จุดเปลี่ยนของชีวิต
 
สุขศาลาฉบับนี้ เต็มเปี่ยมด้วยสาระ
เกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ และตัวอย่างหลากหลายของการวิจัยจากงานประจำ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปธรรมและประสบการณ์จากการทำงานวิจัยในบริการระดับต่างๆ 
และในระบบบริการระดับปฐมภูมิที่ทำให้การทำงานกลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เสริมพลังอำนาจให้กับคนทำงานได้จริง...
 
สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา"  และดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร 

กรอกรายละเอียดและส่งได้ที่
โทรสาร : 0 2590 1498 หรือ E-mail : suksala@gmail.com
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352
 
**********************************

นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20


สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร
การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน