รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...

เขียนโดย
อังคาร 20 สิงหาคม 2556 @ 07:42


สังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในคณะและสถาบันการศึกษาอื่น 
ตลอดจนผลงานของนักวิจัยอิสระและนักวิชาการรุ่นใหม่

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา หวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสขยายพื้นที่ทางวิชาการของตน ทั้งในระดับกว้างและระดับลึก มีเวทีเสนอผลงาน และมีความตื่นตัวทางวิชาการ ได้เผยแพร่องค์ความรู้และข้อค้นพบใหม่ๆ 

ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ ด้วยวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 
เกณฑ์ในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา (อ่าน)
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.พรทิพย์ เนติภารัตนกุล และ อ.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
โทรศัพท์: 0 2696 5800
โทรสาร: 0 2696 5812


ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
โปรดทราบ...
เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ"
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน