รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 22 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.)

เขียนโดย มธุรส
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 @ 18:06


หัวข้อ: ชุมชนหลังภัยพิบัติ 2554: การประกอบการสร้างสังคม
นำเสนอโดย สุมนมาลย์ สิงหะ
ร่วมด้วย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล 

 เอกสารประกอบการเสวนา 

-Oliver-Smith, Anthony. (2005). Communities after Catastrophe: Reconstructing Material, Reconstituting the Social. In Community building in the Twenty First Century. (edited by Stanly E. Hyland) 1 st ed, School of American Research advanced seminar series: 45-70.

-Bankoff, Greg. (2007). Living with Risk: Coping with Disasters: Hazard as a Frequent Life Experience in the Philippines. Education About Asia. 12 (2) pp.26.29.

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 02-590-2375 (มธุรส) การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน