รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 24 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.)

เขียนโดย มธุรส
ศุกร์ 17 มกราคม 2557 @ 10:15


หัวข้อ : แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 
นำเสนอโดย  สุนทรีย์ เรือนมูล

 เอกสารประกอบการเสวนา

 -สุนทรีย์ เรือนมูล. (2553). แรงงานต่างด้าว: มิติทางเพศสภาวะ และประสบการณ์ทางสังคมของแรงงานผู้หญิงไทใหญ่.

วารสารสังคมศาสตร์. 22 (2).

ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 02-590-2375 (มธุรส) การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน