รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (เช้า)

เขียนโดย suksala
พุธ 04 มิถุนายน 2557 @ 11:00


การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)  
เรื่อง "โรงเรียนจัดการความสุข" เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
โดย ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 
วิพากษ์ และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
    นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน
    นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
    นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
    นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
    และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย
นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เอกสารอ่านประกอบการนำเสนอ
5. โบรชัวร์โปรแกรมกิจกรรมบำบัดจัดการความสุข (สร้างพลังใจ, สร้างพลังกาย และการพัฒนาเด็กแรกเกิด - 18 ปี)

แผนที่


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน