รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 20 มิ.ย. 57 พบกับ 2 Special Project

เขียนโดย suksala
พฤหัส 19 มิถุนายน 2557 @ 11:51


เช้า เวลา 09.00-12.00 น. 
โครงการ Engagement for Patient Safety 
บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. 
เรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ 
 
 
ศุกร์เสวนาวันที่ 20 มิถุนายน 2557 
เป็นเวทีการนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) ของผู้นำ ในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
มีการนำเสนอ 2 หัวข้อ ดังนี้
 
เช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. 
นำเสนอ "โครงการ Engagement for Patient Safety"
โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
 
บ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. 
นำเสนอ เรื่อง "พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่" 
โดย น.ส.ภาวิณี ไชยภาค
 
เอกสารอ่านประกอบ
 

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ ได้แก่
1. เหลียวหลังแลหน้าจะนะ ก่อนไปต่ออนาคตคนสงขลา

2. ทะเลคือชีวิต


วิพากษ์/ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
1. รศ. นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม          ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา      ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
3. ผศ. ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์   ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4. ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร         กรรมการอำนวยการมติชน
6. นายแก้ว สังข์ชู                       คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
7. อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย  นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน