รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 19 ก.ย. 57

เขียนโดย suksala
พฤหัส 18 กันยายม 2557 @ 11:05


ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีศุกร์เสวนา เรื่อง
"คนไร้บ้าน กลุ่มคนชายขอบของระบบสุขภาพไทย"

โดย ภก. ภารดี ปลอดภัย
 

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 
วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
ดำเนินรายการและนำการอภิปราย 

โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 2
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน