รถเข็น (0 ชิ้น)
 
อบรม “สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต”

เขียนโดย suksala
พุธ 06 พฤษภาคม 2558 @ 17:08


โครงการ งานบันดาลใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม
สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้อง BB-210 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัครภายใน 18 มิถุนายน 2558
รับจำนวนจำกัด เพียง 35 ท่าน เท่านั้น !!!!! 
 
“สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต” 
    การสื่อสารเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ที่เรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญ หลายครั้งเราเข้าใจว่ามันเป็นความเคยชิน จนกลายเป็นอุปนิสัยส่วนหนึ่งของเรา เพราะอุปนิสัยและความเคยชินนี้เอง ที่สร้างปัญหาในชีวิตให้กับเราแบบที่เราไม่ทันรู้ตัว 
    แท้ที่จริงแล้วการสื่อสารเป็นทักษะอย่างหนึ่ง ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลง ฝึกฝนจนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดี ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้กับเราได้ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จึงเน้น การสร้างความเข้าใจในตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ เข้าใจว่าเราต้องการอะไร และเลือกว่าเราจะสื่อสารความต้องการของเราออกไปให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้อย่างไร นอกจากนั้น ยังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นว่าเขาต้องการอะไร และเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างไรบ้าง การได้เข้าใจหลักการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่น ทำให้เราใกล้ชิดกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง 
    ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของเราราบรื่น สงบสุข มีพลังงานในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างสร้างสรรค์
    โครงการงานบันดาลใจ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยใช้หลักการการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ Nonviolent Communication (NVC) และสุนทรียสนทนา (Dialogue) เบื้องต้น ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำพาการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง สู่การสร้างงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และองค์กรที่มีชีวิต
 
รายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้สนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
3. สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดกิจกรรม (3 วัน)
4. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
    (รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน อาหารเย็น เอกสารอบรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรได้)
5. เบิกค่าเดินทาง ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้
 
* โดยกรอกรายละเอียด และส่งมาที่อีเมล์: inspirationatwork1@gmail.com
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2590 1352 หรือ 08 7676 2802 (เมษา)
 
จัดโดย โครงการงานบันดาลใจ 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1352 โทรสาร 0 2590 1498 www.shi.or.th
E-mail: inspirationatwork1@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/IAtWork 

* ใบสมัคร 
 
*ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook: งานบันดาลใจ Inspiration at Work
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
 

 อยากให้จัดรอบ 2


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: อบรม “สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต”
หัวข้อน่าสนใจมาก แต่ไม่อยากให้จัดอบรมในช่วงนี้ ภารกิจมากเกินกว่าที่จะปลีกตัวได้ โอกาสหน้าอยากให้จัดในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
ผู้โพสต์ : อยากให้จัดรอบ 2 [Sat, 27 Jun 2015 15:52 101.51.142.65]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน