รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา' หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา"

เขียนโดย suksala
พุธ 26 สิงหาคม 2558 @ 17:03


แผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ “โครงการงานบันดาลใจ” 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา'
หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา” 
(Autoethnographic research and Contemplative education)
 
นำเสนอ โดย 
ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
           
ดำเนินรายการ โดย 
ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายประชาธิป กะทา

โทรศัพท์ 09 9394 5926 หรือ 0 2590 2364การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่น 1
เชิญร่วมศุกร์เสวนา "มานุษยวิทยาการแพทย์ใน ศตวรรษที่ 21"
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 1
สไลด์ Learn, Unlearn & Relearn in Organization Learning
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน