รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ขอเชิญร่วมศุกร์เสวนา 4 ก.ย. 58

เขียนโดย suksala
อังคาร 01 กันยายม 2558 @ 08:05


ในหัวข้อ 
“ทบทวนประสบการณ์การสร้างกระบวนกรและการออกแบบกระบวนการ
เพื่อสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ”

โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการออกแบบกระบวนการและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
 

ได้แก่
1. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์ธนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน       
3. นางศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
4. นางอังคณา นามบุตร  โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 
คุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
เบอร์โทรศัพท์ 08 1685 8176 หรือ 0 2590 2346
 
จัดโดย
แผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ
“โครงการงานบันดาลใจ” สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 

 การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน