รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 25 ธันวาคม 2558

เขียนโดย
อังคาร 22 ธันวาคม 2558 @ 03:34


แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมงานศุกร์เสวนาหัวข้อ “Risk Society”

 


ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

เรื่อง    “ข้อเสนอ Risk Society ของ Ulrich Beck” 
โดย    ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง   ความเสี่ยงในสังคมสมัยใหม่ ในทัศนะ Anthony Giddens”
โดย    อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
โทร. 0 2590 1352 , 0 2590 2365  ดูแผนที่ Click

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Click


เอกสารอ่านประกอบ

กิ๊ดเดนส์, แอนโธนี เขียน; เชษฐา พวงหัตถ์ แปลและเรียบเรียง. (2546). โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : มองสังคม, ปีที่ 23 ฉบับที่ 1, หน้า 133-183

ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์ โดย อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์
(บทความชิ้นนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ใน วิภาษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ลำดับที่ 15 (16 ธันวาคม 2551 - 31 มกราคม 2552) และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ลำดับที่ 16 (1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2552))

วิธีคิดทางทฤษฎีในสังคมวิทยา: พัฒนาการและปัญหาทางทฤษฎี
โดย อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์
(ส่วนหนึ่งของบทความชิ้นนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่โดยใช้ชื่อบทความว่า “วิธีคิดทางสังคมวิทยาและปัญหาทางทฤษฎี (Theoretical Thinking and Dilemmas in Sociology)” ใน วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1-2 (ต.ค. 2549))

แนวคิดสังคมเสี่ยงภัย
(เอกสารสรุปการบรรยายของ ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ จากงานเสวนามองสุขภาพผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย ปี 2552) 

Petersen, Alan. (1997). Risk, governance and the new public health. In Petersen, Alan and Bunton, Robin (Eds.). Foucault, Health and Medicine. London and New York: ROUTLEDGE.การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน