รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน

เขียนโดย
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 @ 09:15


    กลับไปหน้าทีมงาน »

 

นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
ตำแหน่ง:
นักวิจัย แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
วัน/เดือน/ปี เกิด:
14 พฤศจิกายน 2529
ติดต่อ:
 sittichoke.chaw@gmail.com  
ประวัติการศึกษา:

พ.ศ.2556 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2552 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน   
นักวิจัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552-2553 
ผู้ช่วยนักวิจัย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


 Curriculum Vitae

 Mr. Sittichoke Chawraingern

 

 Contact Details:

 Address: Society and Health Institute

 3rd Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road, Muang District Nonthaburi 11000, Thailand 

 Tel:  +66 2 590 1352  

 Fax: +66 2 590 1498 

 Email:  sittichoke.chaw@gmail.com

 

 Education:

 2010 – 2014 M.A. (Anthropology) Thammasat University, Bangkok Thailand

 2005 – 2009 B.A. (Sociology and Anthropology), Second class honors, Thammasat University,
                        Bangkok, Thailand 

 

 Professional Experience:

 2017 - Ongoing       
 Researcher at Society and Health Institute, Thailand.
 Project title “Anti-microbial in Society: a Global Interdisciplinary Research Hub”

 2014 - Ongoing
 Researcher at Society and Health Institute, Thailand. Project title “Culture and Health Risks”

 2009 - 2010         
 Assistant researcher at Suansaranrom hospital, Thailand.

 

 Books and Papers:

 2016      
 Komatra Chuengsatiansup, Sittichoke Chawraingern, Sumonman Singh. (2016).
 Community Disaster Tools: Handbook for Training. Nonthaburi: Suksala.

 Chawraingern, Sittichoke. (2016). Western philosophers view on value of work. Suksala, 28.


 2015 - 2016       
 Chawraingern, Sittichoke. (2015-2016). Technique for health administration column. Suksala, 23-28.


 2012      
 Chawraingern, Sittichoke. (2012). Positions of anthropologist within fieldwork.                              
 Paper presented at the Seminar of Sociological and Anthropological Graduate Student Network, Bangkok.

 


 

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน