รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นางสาวสุชีรา ร่มพนาธรรม

เขียนโดย
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 @ 14:25


    กลับไปหน้าทีมงาน »

  

นางสาวสุชีรา ร่มพนาธรรม
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
วัน/เดือน/ปี เกิด:
1 พฤษภาคม
ติดต่อ:
 suchira6456@gmail.com  โทรศัพท์ 0 2590 2364
ประวัติการศึกษา:
พ.ศ. 2558 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2558       
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่หอประวัติศาสตร์สุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 

 

 นางสาวสุชีรา ร่มพนาธรรม
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
นางสาวสุธาสินี เอี่ยมสืบทับ
นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน