รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ จัดแสดงในงาน HR4H FORUM

เขียนโดย
จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 @ 03:39


บอร์ดนิทรรศการ "งานบันดาลใจ" 
โดย โครงการงานบันดาลใจ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

จัดแสดงในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560
(National Forum on Human Resources for Health 2017 หรือ HR4H Forum)
Theme: คุณค่าคน คุณค่างาน สานความสุข

     โดยบอร์ดนิทรรศการชุดนี้ ได้ออกแบบจากกรอบแนวคิดโครงการงานบันดาลใจเป็นหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ความประทับใจ ให้เกิด “แรงบันดาลใจ”ที่จะกลับไปทำงาน HR ในองค์กร ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นว่ามี “วิธีการที่เป็นรูปธรรม” สามารถยกระดับศักยภาพของ “คน” และสามารถสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ส่งเสริมและเอื้อให้บุคลากรเรียนรู้ เติบโตเต็มศักยภาพของตน รักและภาคภูมิใจในงาน

      บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ เป็นแนวคิดและแนวทางสำหรับสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงให้คนทำงานเติบโตกับการทำงานและสร้างสรรค์ “งานบันดาลใจ” ที่สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทขององค์กร มีทั้งสิ้น 8 โซน ดังนี้

      1. People Excellence - มาตรการเชิงรุกเพื่อบุคลากรเป็นเลิศ

      2. Inspiration at Work Concept - โครงการงานบันดาลใจ

      3. Happy Work Life Index - สุขจากงาน บันดาลใจ

      4. Value - คุณค่าในตน

      5. Relationship - สัมพันธภาพในองค์กร

      6. Humanistic - สำนึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์

      7. Communication - วัฒนธรรมการสื่อสาร

      8. Mindfulness - สติและตัวตนที่ตื่นรู้


  สำหรับหน่วยงานที่สนใจนำบอร์ดนิทรรศการไปจัดแสดง สามารถติดต่อขอไฟล์ขนาดจริงและสอบถามรายละเอียด     เพิ่มเติมได้ที่ .. คุณสุธาสินี  
 087-676-2802  หรือ  inspirationatwork1@gmail.com   **เงื่อนไขการนำบอร์ดนิทรรศการไปจัดแสดง**
  1. 
ห้าม แก้ไข หรือ ดัดแปลง เนื้อหา ภาพประกอบ และรูปแบบการจัดวาง ทุกๆส่วนของบอร์ด
  2. อ้างอิง แหล่งที่มา "สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ" ทุกครั้ง
  3. ห้าม นำไปใช้เพื่อการค้าหรือการแสวงหากำไรในรูปแบบอื่นๆ

 
** ติดตามกิจกรรมโครงการงานบันดาลใจ ได้ที่ Facebook : งานบันดาลใจ 
** ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดโครงการงานบันดาลใจ ได้ที่
Website SHI แผนงานบันดาลใจการประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน