รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 24 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 @ 02:49“เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” การนำเสนอการเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น 
โครงการการศึกษาเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ของประชาชน ที่มาร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 


โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาวะ จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วม "ศุกร์เสวนา" ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

นำเสนอโดย นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

  1) คิด (ไม่) ถึง
  โดย ปฏิภาณ มุ่งสอนกลาง และ ธวัลรัตน์ แสงพงษ์

  2) อาลัย-อาภรณ์ 
  โดย ไกรวิชญ์ ชนิลกุล และ  พิทักษ์ สุดชารี

  3) ข้าฯ
  โดย ณัฏฐ์ณิภัค อนุศาสนัน

  4) ข้างหลังบ้าน
  โดย ธีรนาฎ แสงคง

  5) กองร้อยเด็กดี
  โดย กนกอร แซ่เบ๊ 

  6) เย็นศิระเพราะพระบริบาล  
  โดย ปิยเทพ ตันมหาสมุทร 

ดำเนินรายการโดย:
แพทย์หญิงอุรวดี จันทร์แจ่มแสง และ  นางสาวสุจิตรา ปัญญา  (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)

สถานที่:
ห้องกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 กรัทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

** ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
click  หรือ โทร. 0 2590 1352 , 0 2590 2365
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 
 © เครดิตภาพประชาสัมพันธ์ Tommy Korad


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน