รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ "จากประสบการณ์สู่งานบันดาลใจ" (18th HA National Forum)

เขียนโดย
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 @ 10:17ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยาย
"จากประสบการณ์สู่งานบันดาลใจ"
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จากการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

เนื้อหาการบรรยายเน้นเรื่อง Patient Experience และ Employee Experience โดยจะกล่าวถึงแนวโน้มใหม่ๆ
ของการจัดการประสบการณ์ ทั้ง User Experience (UX) Customer Experience (CX) Patient Experience (PX)
และ Employee Experience (EX) ซึ่งมีเครื่องมือในการออกแบบประสบการณ์ที่เรียกว่า Human Centered Design
และจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดการองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ให้ประสบการณ์การทำงานของบุคลากร
เป็น "งานบันดาลใจ" ที่ทำให้บุคลากรเติบโต เรียนรู้ และงอกงามไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น

******************************

ติดตามโครงการงานบันดาลใจได้ที่
โครงการงานบันดาลใจ หรือ Facebook งานบันดาลใจการใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน