รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 15 มิ.ย.2550 เรื่อง "เสียงกับความเจ็บป่วย" โดย ศราวุธ ตุ่นคำแดง

เขียนโดย admin
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2542 @ 17:00


ศุกร์เสวนาสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ว่าด้วย "หลากหลายมิติแห่งความเป็นมนุษย์"
เสนอเรื่อง
เสียงกับความเจ็บป่วย
นำเสนอโดย
ศราวุธ ตุ่นคำแดง นักเทคนิคการแพทย์ รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
นักวิจัยโครงการอบรมระยะสั้น (วิจัยเชิงคุณภาพ)

บทความอ่านประกอบการเสวนา
*Komatra Chuengsatiansup (1999). Sense, Symbol, and Soma: Illness experience in the soundscape of everyday life. Culture, Medicine and Psychiatry. 23: 273-301.

ดำเนินการเสวนาโดย
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พบกันวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ)
สำรองที่นั่งฟรี 02-5901498


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน