รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 4 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "การต่อรองเชิงสังคมของผู้ป่วยจิตเวช"

เขียนโดย admin
ศุกร์ 04 กรกฎาคม 2551 @ 00:00


นำเสนอโดย
ธวัลกร อินอุตร สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

บทความอ่านประกอบการเสวนา
-อัฐมา โภคาพานิชวงษ์. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง "การดำรงอยู่ทางสังคมของผู้ป่วยทางจิตในท้องถิ่นอีสาน: อัตลักษณ์และปฏิบัติการต่อรองความหมายทางสังคม" . งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.

นำการเสวนาโดย
น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พบกันในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) โทร.02-5901498, 02-5902375


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน