รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนาสัญจร 1 สิงหาคม 2551 "วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม: แนวคิดและแนวปฏิบัติ" ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เขียนโดย admin
ศุกร์ 01 สิงหาคม 2551 @ 00:00


นำเสนอโดย
น.พ.ศิริชัย นามทรรศนีย์
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดการเสวนา
-เวทีการเรียนรู้เริ่มจากกระบวนการ case conference กับคนพิการแต่ละกรณี ของ นพ.ศิริชัย นามทรรศนีย์ ให้เห็นการประยุกต์แนวทางเวชปฏิบัติครอบครัวมาใช้ในการดูแลคนพิการ และ น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้สะท้อนให้เห็นแนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์จากกรณีตัวอย่างที่
น.พ.ศิริชัย สาธิต
-หลังจากนั้นคนทำงานปฐมภูมิจะได้สอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรทั้งสองท่าน และทีมงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

นำการเสวนาและสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีนี้ โดย
น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พบกันในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร. 081-0549706 (คุณศิริมา ผู้ประสานงาน)
การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน