รถเข็น (0 ชิ้น)
 
พยาบาลไร้หมวก

เขียนโดย admin
ศุกร์ 28 กันยายม 2550 @ 17:00


คุณเพ็ญลักขณา ขำเลิศ เป็นทั้งพยาบาล เป็นคนทำงานสุขภาพชุมชน เป็นนักกีฬา เป็นนักเขียน แต่สิ่งที่ทำให้คุณเพ็ญลักขณาตั้งใจเขียนเรื่องราวและบทเรียนของชีวิตออกเป็นหนังสือชื่อ พยาบาลไร้หมวก นั้น เป็นเพราะคุณเพ็ญลักขณาเป็นมะเร็ง

แรงบันดาลใจของการเขียนมีที่มาจากมะเร็งก็เพราะมะเร็งนั้นนอกจากจะเป็นโรคหรือความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของเซลล์แล้ว มะเร็งยังเป็นสิ่งที่ทำให้แง่มุมต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ถูกเปิดเผยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรัก ความหวัง ความเจ็บปวด ความสับสน ความศรัทธาหรือแม้แต่ความลึกลับมหัศจรรย์ที่เราในฐานะมนุษย์อาจไม่มีปัญญาเข้าใจได้หมด

คุณเพ็ญลักขณาได้เขียนหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่ง ชื่อว่า พยาบาลไร้หมวก เป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเธอที่เป็นเสมือนการเปิดเผยโฉมหน้าความเป็นมนุษย์ของมะเร็งด้วยการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ของคุณเพ็ญลักขณา

ที่ว่าเป็นชีวิตที่ไม่ยอมแพ้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณเพ็ญลักขณาพบว่าตนเองเป็นมะเร็งแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนแบบหัวชนฝาเพราะกลัวตาย ตรงกันข้าม การไม่ยอมแพ้นี้เป็นการไม่ท้อที่จะดูแลชีวิตให้ดีและทำชีวิตให้มีคุณค่า แม้คุณเพ็ญลักขณาป่วยเป็นมะเร็ง แต่เธอก็ยังทำหน้าที่ให้การเยียวยาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่อยู่ในการดูแลของเธอในฐานะพยาบาลไปด้วย หน้าที่พยาบาลของเธอนี้เป็นงานที่คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยในชุมชน ทำให้เธอได้เรียนรู้ความเป็นจริงต่างๆ ของชีวิตและได้เผื่อแผ่ความรัก ความเข้าใจในความทุกข์ที่เกิดกับตนเองให้กับผู้ที่เธอดูแลอีกด้วย
เมื่อเราอ่านเรื่องราวของคุณเพ็ญลักขณา เราจะเห็นได้ชัดเจนถึงพลังของการเยียวยาของการบอกเล่า

เรื่องเล่าไม่เพียงแต่บอกกล่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ยังช่วยปะติดปะต่อให้ชิ้นส่วนของชีวิตและประสบการณ์ที่อาจกระจัดกระจายหรือขาดวิ่นแหว่งเว้าไปจากวิกฤตของชีวิตให้ประกอบกลับเข้าเป็นเรื่องราวชีวิตที่ทั้งเราและผู้คนรอบข้างเข้าใจได้ ความเข้าใจที่ว่านี้เองที่ทำให้มนุษย์รู้สึกถึงความสุข ความทุกข์ผู้อื่นและเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความหมายของชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ร่วมกันได้

เรื่องราวของคุณเพ็ญลักขณาเป็นเรื่องที่ยังไม่จบ เพราะมันจะเป็นเรื่องที่ถูกอ่าน ถูกเล่าต่อ และเป็นเรื่องที่สร้างความรัก ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องเล่าอื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่รู้จบ เพราะชีวิตทุกชีวิตนอกจากจะดำรงอยู่ในโลกทางกายภาพแล้ว เรายังมีชีวิตอยู่รวมกันในจักรวาลของเรื่องเล่า ที่ถูกเล่าซ้ำ เล่าต่อ และเล่าใหม่อย่างไม่รู้จบอีกด้วยบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน