รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การอบรมเพื่อพัฒนา "งานสร้างสรรค์นักสร้างสุข" (CEEO) เขต 8

เขียนโดย
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 @ 03:53


 สุขจากงาน บันดาลใจ การอบรมปฏิบัติการ "นักสร้างสุของค์กร"

การอบรมเพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์งานสร้างสุข
Chief Employee Experience Officer (CEEO)
เขต 8 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560

       แนวคิดการสร้างองค์กรที่หล่อเลี้ยงให้มนุษย์เรียนรู้เติบโตเต็มศักยภาพของตน และทำงานอย่างมีความสุขจำเป็นต้องใส่ใจกับประสบการณ์ของบุคลากร (หรือ Employee experience) ประสบการณ์การทำงานในปีแรกของพนักงานจะกำหนดความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่องานและต่อองค์กรไปตลอดชีวิต
       หลักสูตร "นักสร้างสรรค์ งานสร้างสุข" มุ่งสร้าง Chief Employee Experience Officer หรือ CEEO ที่สามารถออกแบบและสร้างประสบการณ์ทีดีในการทำงาน ที่ช่วยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของงานที่ทำ และสามารถทุ่มเทสร้างสรรค์งานที่ทำได้
       การอบรมปฏิบัติการ "สุขจากงาน บันดาลใจ" จะมีการอบรมให้กับทุกเขต โดยได้เริ่มเขตแรกคือ เขต 8 อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม เลย สกลนคร บึงกาฬ


       หลังจากนี้จะทยอยอบรมจนครบทุกเขต เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในระบบสาธารณสุขตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา คือ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

**ติดตามข่าวสารและกิจกรรมโครงการงานบันดาลใจได้ที่.. https://www.facebook.com/IAtWork/การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน