รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียนโดย
พุธ 25 เมษายน 2561 @ 04:23


 

 
การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
 
 
        โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินี้ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และ ชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนางานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีกำหนดส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุฯ ใหม่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีกำหนดจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑

       ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา อยู่ระหว่างการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ของอาคารคลังพัสดุ และก่อสร้างอาคารระบบประปาและไฟฟ้าภายนอกอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังภาพประกอบต่อไปนี้

1. แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 1 และชั้น 4 และอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
    1.1 แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 1 (ห้องนิททรรศการ 101 ห้องให้บริการ 102 และห้องจัดเก็บ 103) และชั้นลอย
    1.2 แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 4
    1.3 แบบแปลนอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
2. ชั้นที่ 1 และสภาพการดำเนินงานของพื้นที่ด้านหลัง-หน้าอาคาร ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
    2.1 ป้ายก่อสร้างโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านหลังอาคาร ณ อาคารจอดรถ สช. 2    2.2 พื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


    2.3 พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1
 

 

    2.4 ตัวอย่างการก่อสร้าง การติดตั้งระบบต่างๆ และการฉาบผนัง ภายในชั้นที่ 1 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

     ห้องให้บริการ 102
 

 


     ห้องให้บริการ 102 และทางเข้าห้องจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุห้อง 103     ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุและชั้นลอย 103    2.5 สภาพภายในชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
          2.5.1 ตัวอย่างการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบการสื่อสารต่างๆ ชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

     ห้อง 403 (ห้องแรกรับเอกสารก่อนลงทะเบียน) 
 

 
ห้อง 404 (ห้องแรกรับเอกสารหลังลงทะเบียน)
 

 

      2.5.2 ตัวอย่างการติดตั้งและฉาบผนัง ชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
 

404 (ห้องแรกรับเอกสารหลังลงทะเบียน) 
 405 (ห้องสำนักงาน)
 

 ห้อง 406 (ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ)
 

 

 

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) 

ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com 

เว็บไซต์ : www.naph.or.th

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน