รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บทความ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ ๒๑"

เขียนโดย gam pata
อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561 @ 09:54


บทความฉบับสมบูรณ์
จากปาฐกถาในการประชุมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บทความนี้ปรับปรุงจากปาฐกถาในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกสุด กล่าวถึงการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ท้าทายนักมานุษยวิทยาอยู่นั้นมีโฉมหน้าอย่างไร ส่วนที่สอง สาธยายถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาในแวดวงมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ และส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึงความท้าทายและทิศทางข้างหน้าของมานุษยวิทยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเราที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

ดาวน์โหลดบทความ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21" 
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร
การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน