รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หนังสือ ปกิณกคดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

เขียนโดย J.
พุธ 12 มิถุนายน 2562 @ 14:41


 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ ปกิณกคดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
 

        หนังสือ "ปกิณกคดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย" ได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยไว้รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ เรื่อง โดยคณะผู้จัดทำได้ค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์และสุขภาพไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ด้านความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย ความเชื่อและภูมิปัญญาสุขภาพไทยในอดีต สุขภาพและความเจ็บป่วยของคนไทยสมัยก่อน เกร็ดประวัติศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย การเข้ามาของวิทยาการแพทย์ตะวันตก การบุกเบิกด้านการแพทยืและการสาธารณสุขไทย ชีวิตและงานของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพไทย การรวบรวมเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้ให้ปรากฎในเล่มเดียวกัน จะเป็นประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุข ทั้งแก่บุคลากรสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยหนังสือ ปกิณกคดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน