รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หนังสือ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน

เขียนโดย Banthita
พุธ 26 มิถุนายน 2562 @ 10:31


 ดาวน์โหลดฟรี... 

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน
ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

  

        "หนังสือ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน" จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมรับรู้ ยินดีกับการพัฒนาการและความสำเร็จของการสาธารณสุขไทย แม้ว่าปัญหาการสาธารณสุขไทยในอดีตจะได้รับการแก้ไขไปแล้วไม่น้อย แต่ปัญหาใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาเดิมที่เคยแก้ไขไปแล้ว บางเรื่องก็หวนกลับมาเป็นปัญหาอีก บทเรียนจากอดีตจะมีคุณค่าหากเราสามารถเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบัน และการป้องกันปัญหาในอนาคต การสาธารณสุขไทยได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ โรคระบาดหลายชนิดที่เคยทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นไข้ทรพิษ กาฬโรค ได้ถูกกำจัดจนหมดไปจากประเทศไทย ปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งโภชนาการก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมาก โรคที่มาจากภาวะทุพโภชนาการ อย่างเช่น โรคคอพอก จากการขาดสารอาหารไอโอดีนก็ได้รับการแก้ไข การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ำสะอาดก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ
 
        ในขณะที่ระบบบริการสุขภาพก็ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมี อสม. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ในหลายๆ ด้าน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น
 
        บทเรียนความสำเร็จในอดีตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสำเร็จของการสาธารณสุขจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยเฉพาะองค์กรชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ทำให้การสาธารณสุขไทยได้รับการพัฒนาและก้าวหน้ามาจนครบ ๑๐๐ ปี ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนจะร่วมเฉลิมฉลอง และร่วมยินดีกับความสำเร็จที่ผ่านมา
 
 
 
สนับสนุนโดย
 
 


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน