รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค

เขียนโดย Banthita
จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 @ 09:44


     

กลับไปหน้าทีมงาน »

นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี เกิด:

14 มกราคม -

ติดต่อ:
 muthita.bee@gmail.com โทรศัพท์ -
ประวัติการศึกษา:

พ.ศ.2558
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


ประวัติการทำงาน :

 พ.ศ. 2558 2559

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ 

 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน