รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช

เขียนโดย Banthita
อังคาร 27 สิงหาคม 2562 @ 02:55


    

กลับไปหน้าทีมงาน »

นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี เกิด:

21 พฤษภาคม 2535

ติดต่อ:
 noklovepotato@gmail.com   
ประวัติการศึกษา:

พ.ศ.2558
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน