รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

เขียนโดย Banthita
พฤหัส 29 สิงหาคม 2562 @ 02:29


      

กลับไปหน้าทีมงาน »

นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง: 

นักวิจัย (โครงการ Anti-Microbials in Society (AMIS))

วัน/เดือน/ปี เกิด:

-

ติดต่อ:
 thitima_u@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา:

พ.ศ. 2555
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2548
- นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

- นักวิจัย โครงการ Anti-Microbials in Society (AMIS) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน