รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ปฏิทิน "สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ"

เขียนโดย admin
อาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2550 @ 17:00


ฟรี
ของขวัญปีใหม่จากใจ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ

ปฏิทิน "สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ"

ปีใหม่นี้ แสดงความห่วงใยในสุขภาพของชุมชนด้วยการมอบปฏิทิน "สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ" เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกชุมชน ทั้งสวยงามและเป็นประโยชน์กับการดูแลสุขภาพ

ปฏิทินมีขนาดครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ พิมพ์สี่สี เป็นปฏิทินใช้แขวนตามฝาบ้านหรือสำนักงาน มี 6 แผ่น (รวมปกเป็น 7 แผ่น) แผ่นละ 2 เดือน

แต่ละเดือนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงเวลานั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด การวินิจฉัยจากอาการเบื้องต้น การรักษาด้วยตนเองและอาการที่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ ทุกเดือนทั้งสิบสองเดือน เช่น โรคหัด ไข้หวัด อุบัติเหตุ โรคฉี่หนู ปอดบวม ตาแดง ไข้หวัดนก ไข้เลือดออกและการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม ฯลฯ

เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในชุมชน และเหมาะสำหรับเป็นของฝากเนื่องในโอกาสปีใหม่ สำหรับผู้นำชุมชน พระสงฆ์ โรงเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

กิจกรรมนี้ส่วนหนึ่ง ในโครงการสร้างความยอมรับและศรัทธาต่องานสุขภาพปฐมภูมิ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. และภาคีสุขภาพปฐมภูมิกว่าสิบองค์กร

ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจ ติดต่อขอรับได้โดยไม่คิดมูลค่า แห่งละไม่เกิน 10 ชุด ระบุชื่อ ที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมส่งสแตมป์มูลค่า 80 บาทเป็นค่าจัดการและจัดส่งมาที่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ) ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บที่มุมซองว่า “ปฏิทินสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ”

กรณีส่งสแตมป์มาแล้วกรุณาแจ้งสวสส. ได้ที่ E-mail: suksala@gmail.com หรือโทรแจ้งที่ 02-590-1352 หรือ 02-590-1498 เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสูญหายหรือจดหมายไม่ถึงผู้รับ


บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน