รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

เขียนโดย
จันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2552 @ 09:37


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเบาหวานในชุมชน ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานได้

บทความโดย ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นักวิจัย on the job training รุ่น 1 คลิกอ่านเพิ่มเติมบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน