รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ

เขียนโดย
อังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2552 @ 05:51


เรื่องเล่าจากกระบวนการสุนทรียสาธกแสดงให้เห็นว่า เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับบริการปฐมภูมิได้ ซึ่งก็คือการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับบริการปฐมภูมิ (Humanistic value) ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเสน่ห์ของบริการปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจำเป็นต้องสร้างจากจุดแข็ง ซึ่งมีรากฐานทางปรัชญาการมองสุขภาพอีกลักษณะหนึ่งที่ไปพ้นจากการครอบงำของกรอบกระบวนทัศน์สุขภาพกระแสหลัก หรือชีวการแพทย์ คลิกอ่านเพิ่มเติมบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน