รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน

เขียนโดย
อังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2552 @ 08:31


 บทความนำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องหันมาคิดใหม่อย่างจริงจังเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่ๆ ในบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบันอย่างไร และทิศทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนภายใต้บริบทกระแสความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน คลิกอ่านเพิ่มเติมบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน