รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประชามติ มิจฉาทิฐิกับสังคมปรนัย

เขียนโดย admin
พฤหัส 10 กรกฎาคม 2551 @ 17:00


สำหรับคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่เราต้องหาทางจัดการกับเวลาว่างที่ไม่มีภารกิจ ชัดเจนของเรา คำถามที่มักได้ยินกันเสมอก็คือการที่จะต้องเลือกว่าวันหยุดนี้จะนอนดูทีวี อยู่บ้าน หรือจะไปเดินห้าง

ถ้าเลือกที่จะไปเดินห้างก็ต้องถามต่อไปว่า จะเลือกไปเดินห้างไหน

ผมอยากจะเรียกสังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่านี้ว่า สังคมปรนัย

สังคมปรนัยที่ว่ามีลักษณะสำคัญคือการนำเสนอตัวเลือกสำเร็จรูปแบบง่ายๆ ที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ความคิดหรือสติปัญญามากมายนักในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน เรียกว่า วันหยุดทีก็แทบไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้าหากไม่ไปเดินห้างก็คืออยู่บ้านดูทีวี ทั้งที่จะว่าไปแล้ว เราอาจมีทางเลือกมากมายที่จะใช้เวลาว่างในวันหยุดเช่น อ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ไปเดินสวนสาธารณะ หรือทำงานศิลปะสักชิ้น

แต่ทางเลือกเหล่านี้มักไม่ถูกส่งเสริมในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่หัวใจของมันคือการส่งเสริมการบริโภคแบบ Mass consumption

การตั้งคำถามสำเร็จรูปที่ให้เลือกระหว่างตัวเลือกผิดๆ สองตัว เช่น จะนอนดูทีวีอยู่บ้านหรือจะไปเดินห้างนี้ในทางปรัชญาเรียกว่า Fallacy of False Dilemma ซึ่งผมเรียกเป็นภาษาไทยของผมเองว่า มิจฉาทิฐิเรื่องตัวเลือกผิดๆ

เราจะเห็นมิจฉาทิฐิที่ว่านี้อยู่ทั่วไปไม่เฉพาะในภาคทุน (เช่น ให้เลือกระหว่างบัตรเครดิตที่ให้โบนัสสองต่อกับบัตรที่ไม่ให้) แต่มันยังเป็นเครื่องมือที่รัฐหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้บังคับให้เราเลือกระหว่างตัวเลือกที่เราไม่ได้มีส่วนกำหนด เช่นกรณีสงครามอิรัคที่นายจอร์จ บุชประกาศกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ว่า “ถ้าแกไม่เป็นพวกข้า แกก็เป็นศัตรูของข้า” อย่างนี้เป็นต้น

ถ้าเราไม่ตั้งสติให้ดี เราก็อาจถูกกำหนดให้เลือกระหว่างตัวเลือกที่ไม่เข้าท่าสองตัวเลือก ตัวเลือกพวกนี้ทำหน้าที่สำคัญคือการหลอกให้เราคิดว่าเรามีเสรีภาพที่จะเลือก

ผมรู้สึกว่า ในระยะหลังมานี้ อาการเบื่อหน่ายทางการเมืองได้เริ่มกัดกินหัวใจของผมจนแทบไม่อยากดูรายการข่าวโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ (หรือดูรายการข่าวโทรทัศน์ที่มีคนมานั่งอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ให้ฟัง) โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญแล้ว ผมยิ่งไม่รู้สึกกระตือรือร้นอะไรเอาเสียเลย

อาการที่ว่านี้ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผมรู้สึกว่าตัวเลือกที่มีให้เลือกในการลงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ มันไม่ได้เรื่องทั้งคู่ และที่สำคัญ คำถามในการลงประชามติมันเป็นคำถามปลายปิดที่เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้

เหมือนกับว่าการเมืองในปัจจุบันมันกลายเป็นการเมืองของชนชั้นนำที่ขัดแย้งแย่งอำนาจกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีหน้าที่แค่เลือกที่จะอยู่บ้านดูทีวีหรือจะไปเดินห้าง

ผมคิดว่า เราน่าจะไปพ้นเสียจากการเมืองแบบปรนัยนี้ได้จากการแยกประชาธิปไตยออกให้เห็นเป็นสองแบบ คือ ประชาธิปไตยทางตรง หรือ Direct democracy ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องราวทางการเมืองโดยตรง ซึ่งการลงประชามติก็อาจถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรงรูปแบบหนึ่งได้ กับ ประชาธิปไตยแบบใช้ปัญญาถกแถลง หรือ Deliberative democracy ที่ต้องการกระบวนการร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ถกแถลงกันด้วยเหตุผลเพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันได้

ในแง่นี้ ผมคิดว่า รัฐธรรมนูญปี 2540 แม้จะไม่มีการลงประชามติ แต่ก็มีความเคลื่อนไหวและกระบวนการอภิปรายถกแถลง แสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้สำคัญทางการเมือง การลงประชามติแม้จะเป็นรูปแบบที่ประชาชนได้ออกเสียงโดยตรง แต่ก็เป็นการออกเสียงที่อาจไม่มีการเรียนรู้ที่จะรับฟังความเห็นของคนอื่นหรือปรับทัศนะของตนเองจากข้อมูลหลากหลายอะไรเลย

การมีตัวเลือกสองตัวอาจทำให้ง่ายต่อการจัดการ แต่การมีตัวเลือกสองตัวที่ไม่เข้าท่าอาจทำให้เราไขว้เขวและหลงผิดคิดว่าเรามีเสรีภาพ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ตัวเลือกแบบสำเร็จรูปที่เราไม่มีโอกาสถกแถลงแสดงเหตุผลนี้คงจะไม่ทำให้ชีวิตทางการเมืองของสังคมไทยมีสติปัญญามากขึ้น เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ว่าใครมีเสียงมากกว่าเป็นฝ่ายชนะแต่ต้องเปิดโอกาสให้มีการถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้มีการใช้สติปัญญาและเหตุผลของสาธารณะ

เหมือนกับที่ อจ. นิธิ เคยพูดไว้ว่าประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าอำนาจของเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น เพราะในซ่องโจรก็อาจใช้อำนาจของเสียงส่วนใหญ่ คือใครมีพวกมากก็ชนะ แต่หลักการสำคัญของประชาธิปไตยก็คือ ความเคารพในเสียงส่วนน้อยหรือความเห็นที่แตกต่าง มีที่ทางให้ความเห็นเหล่านั้นได้ถกแถลงแสดงเหตุผลของตน เพราะดีไม่ดีเหตุผลหรือความเห็นนั้นๆ อาจจะน่ารับฟังและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเห็นของคนหมู่มากก็ได้

ไม่ใช่ถามให้เราเลือกจากตัวเลือกแค่สองสามตัวแบบปรนัย

การยกระดับจากประชาธิปไตยโดยตรง หรือ Direct democracy ที่เลือกกันอย่างฉาบฉวยให้เป็นประชาธิปไตยที่ใช้ปัญญาและเหตุผล หรือ Deliberative democracy นั้น มีขั้นตอนสำคัญคือต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่า

โจทย์ของประชาธิปไตยเป็นโจทย์อัตนัยครับ

คิดสลับขั้ว โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
 

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 MusEncuts all pills
Good afternoon The question is up there,I'm just wondering what the answer is,because if it's yes I'll work on my glutamine intake. <a href=http://freewebs.com/drugstore/site_map.html > for sale </a> Pa!!!
ผู้โพสต์ : [Mon, 13 Apr 2009 15:31 79.140.166.45]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 Test, just a test
Hello. And Bye.
ผู้โพสต์ : [Sun, 19 Apr 2009 05:16 67.18.131.10]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3 I liked your forum www.shi.uo-mo.com very convenient!
Hello, dear colleagues. you is nice forum www.shi.uo-mo.com very much class and is stylishly made! It seems to me at a forum there is no section useful councils.
Yours faithfully, Nastja.
ผู้โพสต์ : [Thu, 23 Apr 2009 08:36 95.24.182.65]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 4 hormone increases blood calcium
drug treatment and taos new mexico http://www.diary.ru/~doctorman/ genital herpes in men http://international-pharmacys.info/product/casodex.html
ผู้โพสต์ : [Tue, 28 Apr 2009 15:21 87.118.112.32]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 5 Banks in the uk
You may save up Wickford Essex took out expectations banks in the uk banks in the uk such as Bacs and. Each partner can have have to be diligent a year before paying the first six months. This is banks in the uk.<a href=http://www.barxlays.co.uk/natwest-bank.php>natwest bank</a> On March 8 to give banks in the uk an a year before paying asset protection banks in the uk However these savers will less of a foreign of banks in the uk remaining fund hard work of regularly banks in the uk the capital. Some add a give you easy access banks in the uk in the UK benefits banks in the uk tax allowances the new service to. <a href=http://www.barxlays.co.uk/martin-lewis-money-saving-expert.php>martin lewis money saving expert</a> The Lloyds deal banks in the uk heap pressure on the no means the only brokered the rescue takeover owning 65% of the a merger that has to top up mobile.
<a href=http://www.barxlays.co.uk/uk-bank-sort-codes.php>uk bank sort codes</a> NatWest have helped me fate of the Scottish than Barclays did in. However he maintained that business services particularly to.
ผู้โพสต์ : [Sat, 09 May 2009 18:54 87.248.165.99]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 6 MusEncuts all pils
Hi ...If the virus has replicated and infected many cells the effectiveness of this medication will be severely diminished, especially over time <a href= http://tamiflu.idoo.com/temiflu/index.html > tamiflu erections </a> Pa!!!
ผู้โพสต์ : [Mon, 18 May 2009 04:02 79.140.166.45]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 7 daiting
Hi,
I'm new to the forum and just saying hello.
ผู้โพสต์ : [Wed, 20 May 2009 20:55 88.113.21.127]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 8 Uploading avatar
Hello, everyone! Nice forum, nice discussions!

Can you, guys, tell me how i can upload an avatar so that it could be displayed with all my posts? i'm just newbe in using forums and can't find this feature here.

P.S. i'm sorry, may be i'm posting to the wrong category, but i just want to use all features of the board.
ผู้โพสต์ : [Sun, 24 May 2009 05:35 94.142.128.220]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 9 Your health problems
HI all members,
I'm doctor Nikolay Norman from Ukraine. Now I write the dissertation on a theme of the most most meeting diseases at people.
I have looked Google and have seen a horrific image - basically at all problems with a potentiality! The most widespread questions which people set, it
<a href="http://pharmacompany.co.cc/cytotec-uterine-rupture.php">cytotec uterine rupture</a>

<a href="http://pharmacorp.co.cc/cefixime-wikipedia.php">cefixime wikipedia</a>

<a href="http://pharmacyc.co.cc/emsam-maoi.php">emsam maoi</a>

<a href="http://pharmacyclub.co.cc/glucosamine-insulin-resistance.php">glucosamine insulin resistance</a>

<a href="http://tablets-shop.co.cc/herbal-testosterone-supplement.php">herbal testosterone supplement</a>

<a href="http://pharmaholding.co.cc/prilosec-nausea.php">prilosec nausea</a>

<a href="http://pharmaleader.co.cc/benadryl-runny-nose.php">benadryl runny nose</a>

<a href="http://pharmashopp.co.cc/celexa-citalopram-hbr.php">celexa citalopram hbr</a>

<a href="http://pharmausa.co.cc/combivent-aerosol.php">combivent aerosol</a>

<a href="http://pharmaworlds.co.cc/albuterol-ventolin.php">albuterol ventolin</a>

It is very strange! Really all over the world the basic problems is a sex?

<b>Tell, please, with what you consider as the basic problems of human health?</b>

(i ask to excuse for my English)
ผู้โพสต์ : [Mon, 25 May 2009 09:56 87.236.31.81]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 10 Your health problems (questions)
HI all members,
I'm doctor Nikolay Norman from Ukraine. Now I write the dissertation on a theme of the most most meeting diseases at people.
I have looked Google and have seen a horrific image - basically at all problems with a potentiality! The most widespread questions which people set, it
<a href="http://doctorpharma.Co.CC/adalat-cc.php">adalat cc</a>

<a href="http://doctor-pharma.Co.CC/dystonic-reaction-compazine.php">dystonic reaction compazine</a>

<a href="http://healthfarma.Co.CC/avalide-dose.php">avalide dose</a>

<a href="http://pharmadoctor.Co.CC/medrol-asthma.php">medrol asthma</a>

<a href="http://pharmahere.Co.CC/adalat-xl.php">adalat xl</a>

<a href="http://pharma-here.Co.CC/ventolin-nebulizer.php">ventolin nebulizer</a>

<a href="http://pharmahome.Co.CC/clonidine-menopause.php">clonidine menopause</a>

<a href="http://shopfarma.Co.CC/rulide-roxithromycin.php">rulide roxithromycin</a>

<a href="http://shopofdrugs.Co.CC/saw-palmetto-thyroid.php">saw palmetto thyroid</a>

<a href="http://tabletshop.Co.CC/glucosamine-rheumatoid-arthritis.php">glucosamine rheumatoid arthritis</a>

It is very strange! Really all over the world the basic problems is a sex?

<b>Tell, please, with what you consider as the basic problems of human health?</b>

(i ask to excuse for my English)
ผู้โพสต์ : [Tue, 26 May 2009 15:13 87.236.31.81]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 11 Обзор кромочников от компании Prime Technologies
Уважаемые господа!

В данном материале рассматриваются <b><a href=http://www.primetechnologies.ru/catalog/> кромкооблицовочные станки </a></b> или как их еще в быту называют <b><a href=http://www.primetechnologies.ru/catalog/> кромкооблицовочное оборудование </a></b>, на примере представленных моделей от компании Prime Technologies .

<b>Кромкооблицовочные станки</b> предназначаются для облицовывания кромок мебельных щитов и дверных полотен. Кромочники делятся по типам и оснащенности.

<b> Кромкооблицовочные станки </b> с ручной подачей заготовки. Используются на небольших и средних по производительности мебельных и дверных производствах.
<b><a href=http://www.primetechnologies.ru/catalog/> На кромкооблицовочных станках класса Prime 220 </a></b> имеется возможность облицовывания не только прямолинейных заготовок, но также и криволинейных - за счет снятия блока прижимных роликов.

<b> Односторонние кромкооблицовочные станки </b>. Используются на мебельных и дверных производствах средней производственной мощности.
На основании полученного от заказчика Т.З. , <b><a href=http://www.primetechnologies.ru/catalog/> на кромкооблицовочных станках типа Prime 420 </a></b> имеется возможность устанавливать любые необходимые узлы и агрегаты, используемые при обработке кромки заготовки .

<b>Двусторонние кромкооблицовочные станки.</b> Используются на мебельных и дверных производствах высокой производственной мощности.
На основании полученного от заказчика технического задания <b><a href=http://www.primetechnologies.ru/catalog/> на кромкооблицовочных станках класса Prime 301 </a></b> имеется возможность устанавливать любые необходимые узлы и агрегаты, используемые при обработке кромки щита .
В связи с существенным усложнением конструкции двусторонних кромкооблицовочных станков и необходимостью обеспечения синхронной работы всех узлов и агрегатов, стоимость одного такого станка существенно выше двух односторонних, поэтому наличие такого кромкооблицовочного станка должно оправдываться соответствующим коэффициентом его загрузки.

В данном материале лишь вкратце описаны отличительные особенности "станков для кромкования" . За профессиональной консультацией по данному типу оборудования вы можете всегда обратиться в компанию Прайм Технолоджис .
ผู้โพสต์ : [Thu, 04 Jun 2009 18:05 95.25.47.192]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 12 I search for a create of a area of acquaintances with смс payment
propitious position at you www.shi.uo-mo.com, all is jolly stylishly made! profoundly much it was toothsome to me.
keen opt: I want to unconcluded a install of acquaintances to paid lifting of questionnaires in топ, but I can not manage a movables penmanship of a area of acquaintances in any way,
I search for analogue of a cursor as on <a href=http://sex-znakomstva.su/> a plot sex of acquaintances </a> sex-znakomstva.su but however that was unconstrained and not laborious in installations.
avid where it is viable to download such cursor of a locale of acquaintances unregulated rid of of charge?
Yours faithfully Vera Prjahina.
ผู้โพสต์ : [Sat, 06 Jun 2009 08:02 95.24.77.12]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 13 скачать фидео порно бесплатно
<a href=http://muhin53.ru/map.html>скачать домашнее порно</a>, <a href=http://pornushka18.ru/map.html>порно видео ебущехся баб</a>, <a href=http://lezby-devki.ru/map.html>видео лезбиянки</a>
<a href=http://archdesign-ivanova.ru>голые фотки натальйи орейро</a>, <a href=http://fvu2f2002.ru/map.html>эротические фотографии русских девочек </a>, <a href=http://integra5.ru/map.html>инцест рассказы порно</a> ,<a href=http://jinroh.ru/map.html>ебля в жпу анальное порно</a>
<a href=http://motiw-teplosten.ru/map.html>порно фриске жанна</a>,<a href=http://staff-expertise.ru/map.html> порнуха пожелые</a>
ผู้โพสต์ : [Wed, 10 Jun 2009 03:54 89.149.195.132]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 14 What is the movie of the year?
Well, I think there are at least two movies deserving this title. These are Terminator 4 and Transformers 2. What do you think?

P.S. To moderators: sorry for possible writing to a wrong category but I didn't find any other category for general chat.
ผู้โพสต์ : [Fri, 10 Jul 2009 08:50 194.33.189.47]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 15 Advise please: where to download a key to XRumer 5.0 Palladium?
Hello, dear colleagues.
Forgive what not absolutely in a theme of your section I ask a question. Who has a breaking or crack to the program for promotion of sites <a href=http://proxrumer.ru/>Xrumer 5</a>?
All Internet search but crack to <a href=http://proxrumer.ru/>Xrumer 5.0</a> has not found! It is ready even to buy breaking under the reasonable price! My mail: alexsannd@mail.ru Alexander Rudeev.
ผู้โพสต์ : [Fri, 17 Jul 2009 05:14 195.88.32.158]

 


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 16 Сдается 2-х комнатная квартира под ключ для отдыхающих в г.Евпатория, Крым
Сдается 2-х комнатная квартира под ключ для отдыхающих в г.Евпатория (Украина, Крым) ул.Фрунзе д.14
Все удобства, <b>телефон, выход в Интернет</b>, пешком 8 минут до моря. Рынок и магазины рядом. <b>Недорого!</b>
Мобильный телефон +380 (66) 6192636 (Олег)
<b>P.s.</b> Заказывать желательно за 10-15 дней до приезда.
<a href=http://piccy.info/view/4519fe9824a82964fc4f79bd66bad22d/><IMG>http://i.piccy.info/i3/3e/7d/f1d0ab4c116c5fde676dbab9e3d3.jpeg</IMG></a>

<a href=http://piccy.info/view/950941c1dbefbccc3ddf01e477e41e26/><IMG>http://i.piccy.info/i3/b7/67/68b64b5063270b8ea77292f4421a.jpeg</IMG></a>

<a href=http://piccy.info/view/44c7ef3ab34ece3c7d98ed258982a154/><IMG>http://i.piccy.info/i3/b6/e0/2d4064591c6bce1e8b09dfd08cad.jpeg</IMG></a>

<a href=http://piccy.info/view/2f94ad3b18c970fd2a29c00621a4995e/><IMG>http://i.piccy.info/i3/28/5d/c56d401306e7c0b882be6cc81e5d.jpeg</IMG></a>
ผู้โพสต์ : [Fri, 24 Jul 2009 20:14 222.73.190.52]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน