รถเข็น (0 ชิ้น)
 
30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์

เขียนโดย admin
พฤหัส 22 ธันวาคม 2548 @ 17:00


มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า ประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2548 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์
โดยมีการเสวนาทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้คือ
1.การเสวนา "ปัจจุบันและอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน"
โดย คุณวรศักดิ์ มหัทธโนบล คุณสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คุณกวี จงกิจถาวร และคุณประทุมพร วัชรเสถียร
2.การปาฐกถาพิเศษ "600ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ"
โดย Mr.Geoff Wade, National University of Singapore
3.การเสวนา "ซำปอกง/เจิ้งเหอ จีน อยุธยากับอุษาคเนย์"
โดย นายสืบแสง พรหมบุญ คุณวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์,
Mr.BaiChun และคุณปริวัฒน์ จันทร

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2548 ครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2424-5768, 0-2433-8713
โทรสาร 0-2433-8713
e-mail: kitsunee-tai@yahoo.com


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน