รถเข็น (0 ชิ้น)
 
sense & sensibility องค์กร ผัสสะ และสุนทรียภาพ

เขียนโดย
ศุกร์ 03 เมษายน 2552 @ 11:41


การบรรยาย เริ่มต้นจากการสืบสาวให้เห็นจุดหักเหของรากฐานทางปรัชญาที่สุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน จนวิทยาศาสตร์กลายเป็นแม่แบบหนึ่งเดียวที่มนุษย์เราใช้คิด ใช้ตรวจสอบความจริง เมื่อการพิสูจน์ความจริงขาดไร้ซึ่งสุนทรียศาสตร์ อารมณ์ ผัสสะ ความรู้สึก จึงขาดหายไปจากชีวิตของผู้คน ไม่นับว่าเป็นความจริง เพราะยากที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบได้ ตอนท้ายของการบรรยาย นพ.โกมาตร ได้เสนอว่าเราจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิสถาปัตย์ แสง สี เสียง ในชีวิตการทำงานประจำวันอย่างไร เพื่อที่จะดึงสุนทรียภาพกลับมาในชีวิตและเพื่อที่เราจะไม่กลายเป็นคนที่แข็งทื่อและด้านชากับอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตัวเองและผู้ป่วย คลิกอ่านเพิ่มเติมสไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง”
บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน