รถเข็น (0 ชิ้น)
 
อารมณ์ วิทยาศาสตร์ กับการแพทย์

เขียนโดย
ศุกร์ 03 เมษายน 2552 @ 15:16


บทความชิ้นนี้ ท้าทายกับการที่อารมณ์ถูกกันออกไปจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เก็บกดอารมณ์ของเจ้าหน้าที่คนทำงานไว้ไม่ให้แสดงออก อารมณ์กลายเป็นสิ่งอันต้องห้าม หนำซ้ำบอกว่าเป็นอคติ นำมาซึ่งความไม่เป็นกลางภายใต้วิธีการทำงานแบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกอ่านเพิ่มเติมสไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง”
บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน