รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สวสส. รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมอุดมการณ์ คนทำงานสุขภาพ

เขียนโดย
พุธ 27 พฤษภาคม 2552 @ 08:20


สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ ในตำแหน่ง

 1. โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา)  1  คน

 2. นักประวัติศาสตร์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย  1  คน

 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา) 
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศิลปะศาสตร์,
    ศึกษาศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการตลาด / สมาชิกสัมพันธ์ และออกร้านจำหน่ายหนังสือ
3. สามารถประสานงานในการจัดทำสื่อต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ, รายการหนังสือ, DVD / CD และสื่อประเภทอื่น ๆ ได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน และ UPDATE เว็บไซต์ได้
5. หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานด้านงานวิจัยและงานในระบบสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักประวัติศาสตร์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย 
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศ การจัดกาเอกสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อประสานงานเพื่อรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ ทะเบียน
    จัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารทุกประเภท
3. ให้ความช่วยเหลือ / แนะนำผู้สนใจที่มาใช้บริการหอจดหมายเหตุ
4. จัดนิทรรศการทางด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ และเขียนบทความทางวิชาการได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับงานและเอกสารประวัติศาสตร์
6. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน และฟัง ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี
7. หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานด้านหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัคร โปรดส่งประวัติพร้อมเอกสารที่ 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ 14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
E-mail : suksala@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ : 0 2590 2365, 0 2590 1352   โทรสาร : 0 2590 1498   
 การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน